Wykład

Wtorek 10.04
Godz. 16.00
Wstęp: wolny

Sala Widowiskowa MCK
ul. Marcinkowskiego 12-14

Od rysunków naskalnych do Disneya i Pixara, czyli jak animacja wyszła z jaskini


Choć za początek historii „nowożytnej” animacji uznaje się pierwszą publiczną prezentację Teatru Optycznego Émile’a Reynaud (28 X 1892), to jednak jej korzenie tkwią w przeszłości dużo bardziej odległej – w rysunkach i malowidłach naskalnych sprzed 40 000 lat. To właśnie w mrocznych jaskiniach rozsianych po terytoriach dzisiejszej Francji i Hiszpanii, pierwsi „artyści” podejmowali próby zgłębienia fenomenu ruchu. Później były irańskie misy, egipskie murale, latarnie magiczne i rozmaite zabawki optyczne. Nim pojawił się Disney, animacja musiała przejść bardzo długą drogę. Podczas zajęć skoncentrujemy się na samych początkach sztuki animacji, prezentując i omawiając najpopularniejsze zabawki optyczne, najstarsze filmy i ich twórców, narodziny popularnych technik animacyjnych, jak również dzieje samej idei „stwarzania ruchu” – idei „animō”. Wykład uzupełniają liczne fragmenty filmów, zdjęcia i rysunki.

Piotr Kardas